Poslání

Hlavní budova Domova důchodců sv. ZdislavyPosláním domova pro seniory Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě je poskytovat v nepřetržitém provozu pobytové, sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby v rozsahu individuálně stanovených potřeb pro osoby, které se nachází v nepříznivé sociální situaci a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, převážně při zvládání běžných denních činností, zachování běžného způsobu života, na který byli zvyklí, a kontaktu s ostatními lidmi v blízkém okolí. Služby domova respektují individuální charakter každé osoby, podporují její důstojnost a sociální začleňování.

Naším cílem je neustále zvyšovat spokojenost obyvatel s poskytovanými službami, podporovat je individuálně v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace s ohledem na lidskou důstojnost a zachování, popřípadě obnovení jejich přirozených společenských vazeb.

Cíle

 • Vytvořit obyvatelům příjemné, klidné a bezpečné prostředí a zajistit jim důstojné prožití stáří v našem domově
 • Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby obyvatel – kontakt s rodinou, přáteli a společenské vyžití
 • Zajišťovat dostupnost informací pro všechny obyvatele domova
 • Respektovat individuální potřeby a přání dle schopností a zdravotního stavu obyvatelů

Vstupní hala Domova důchodců sv. Zdislavy

Okruh osob, kterým je služba určena:

Senioři v nepříznivé sociální situaci se sníženou soběstačností, vyžadující pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Věková struktura cílové skupiny: Služba je poskytována osobám od 60 let.

Služba je poskytována místním občanům, osobám z blízkého okolí a Pardubického kraje přednostně a dále v případě volné kapacity osobám z celé České republiky.

Službu nemůžeme poskytnout:

 • Osobám, které nespadají do cílové skupiny
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • Osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociální péče
 • Osobám, jejichž chování by narušovalo klidné soužití v domově z důvodu duševní poruchy, závislosti na návykových látkách, agresivity a osobám sluchově a zrakově postiženým, vyžadující speciální péči, např.: osobní asistenci.

Zásady:

 • Profesionalita poskytovaných služeb
  Službu poskytují kvalifikovaní pracovníci s příslušnou odbornou způsobilostí a jsou dále průběžně vzděláváni.
 • Individuální přístup k obyvatelům
  Při poskytování péče respektujeme individuální přání, schopnosti a zdravotní stav obyvatelů s ohledem na možnosti našeho domova.
 • Rovnost příležitostí
  Poskytujeme služby tak, aby naši obyvatelé mohli žít co nejvíce jako jejich vrstevníci.
 • Respekt k člověku
  Našim obyvatelům poskytujeme služby tak, že se k nim chováme se stejným respektem jako k ostatním lidem v našem okolí, a to zejména s důrazem na zachování lidské důstojnosti.
 • Partnerství a spolupráce
  Pracovníci jednají s obyvateli na principech partnerství a spolupráce. Spolupracují s jejich rodinnými příslušníky, dalšími odborníky, veřejnou správou a veřejností.

Platnost: od 1. 6. 2022
Josef Kuběnka
ředitel

Tato stránka používá technologie „cookies“.

Pokračováním ve čtení obsahu souhlasíte s použitím technologie cookies. Více...

SOUHLASÍM

Tyto webové stránky mohou používat „cookies“, což jsou malé datové soubory uložené ve vašem počítači nebo v jiném počítači pro použití se softwarem vašeho webového prohlížeče. Cookies poskytují uživateli přístup k funkcím jako je například odeslání formuláře a výběr velikosti písma, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

Přijetím těchto podmínek užívání a také přístupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním výše zmiňovaných cookies. S používáním cookies můžete také souhlasit nastavením, které provedete ve vašem webovém prohlížeči. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena.