Budova A - 1951Domov důchodců v Červené Vodě byl založen v roce 1951. Byl pro něj adaptován poměrně velký dvoupatrový dům bývalého obchodníka s textilním zbožím (tzv. faktora). Domov měl 16 obyvatel. Po menších stavebních úpravách byla kapacita domova zvýšena na 48 osob. Po roce 1960 začala rozsáhlejší přestavba domova. Byla rekonstruována kotelna a přistavěn pavilon a verandy, čímž se celková kapacita dále zvýšila na 104 obyvatel.

Pavilon

V roce 1970 byl odkoupen sousední starý dům a celý přestavěn. Získala se tak ubytovna pro řádové sestry, které byly v domově zaměstnány, a prostory pro další obyvatele. Dále sem byly umístěny provozní místnosti (prádelna, sušárna, mandl). K hlavní budově byla přistavěna jídelna pro 100 strávníků. Těmito i dalšími úpravami v následujícím roce se celkový počet ubytovaných zvýšil na 130.

Další velkou rekonstrukci doznala hlavní budova v roce 1975, kdy byla dokončena při generální opravě střechy přístavba třetího poschodí a lůžkového výtahu. Počet obyvatel se tak opět mohl zvýšit na 146. Rekonstrukce a přístavby umožnily zlepšovat hmotnou i kulturní úroveň stále se zvyšujícího počtu obyvatel domova.

Přístavba - 1975Přibývá i kulturních a společenských aktivit, které zpestřují život obyvatel (zájezdy, kulturní pořady, výstavy, taneční zábavy). Ty se staly nedílnou součástí života v domově, jak o tom svědčí kronika z tehdejších let.

V roce 1978 z domova odešly řádové sestry, které tu 17 let obětavě působily, a byly nahrazeny civilními zaměstnanci. Ubytovací prostory po řádových sestrách byly upraveny pro obyvatele. V roce 1980 se začalo s výstavbou tzv. hospodářské budovy (nynější budova C), která byla zprovozněna v roce 1981 při příležitosti oslav 500 let Červené Vody.

V polovině 90. let začaly další rozsáhlé rekonstrukce a vnitřní úpravy, které postupně dodaly celému areálu domova současnou moderní a estetickou podobu. V roce 1999 byla dokončena nástavba a přístavba nynější budovy C, která dnes slouží jen k ubytování obyvatel. V roce 2000 byla zbourána prostřední budova a na jejím místě byla v roce 2001 dokončena výstavba nynější budovy B. Současně začala úprava okolí domova a v roce 2001 byla dokončena i úprava zahrady za domovem v pěkný odpočinkový park. V září 2000 se konalo v domově sochařské sympozium za účasti studentů Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích. Studenti tu pod vedením akademického sochaře Michala Moravce tvořili sochy na téma "Svět pohádek". Tyto sochy zdobí zahradu domova.

V říjnu 2003 byla dokončena přestavba a generální rekonstrukce kuchyně tak, aby splňovala i ty nejpřísnější současné normy.

Rozsáhlá rekonstrukce celého areálu započatá v roce 1998 si vyžádala náklady celkem asi 200 milionů Kč. V roce 2009 vyvrcholila vybudováním budovy D, které trvalo 21 měsíců a stálo 91 milionů Kč. Na financování celého projektu se podílelo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pardubický kraj a také obec Červená Voda.

Výstavba, modernizace a vylepšování vzhledu, vybavení a provozu domova pokračuje a bude pokračovat tak, aby se Domov důchodců v Červené Vodě stal skutečným domovem pro jeho obyvatele.

Tato stránka používá technologie „cookies“.

Pokračováním ve čtení obsahu souhlasíte s použitím technologie cookies. Více...

SOUHLASÍM

Tyto webové stránky mohou používat „cookies“, což jsou malé datové soubory uložené ve vašem počítači nebo v jiném počítači pro použití se softwarem vašeho webového prohlížeče. Cookies poskytují uživateli přístup k funkcím jako je například odeslání formuláře a výběr velikosti písma, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

Přijetím těchto podmínek užívání a také přístupem a používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním výše zmiňovaných cookies. S používáním cookies můžete také souhlasit nastavením, které provedete ve vašem webovém prohlížeči. Pokud si nepřejete přijmout používání cookies, musíte z těchto webových stránek odejít nebo vypnout funkci pro cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že bez cookies může být funkčnost webových stránek narušena.